Skip to content

Audience Media Group / Blog / (BLOG) Raport “Jakość reklamy cyfrowej”

(BLOG) Raport “Jakość reklamy cyfrowej”

10.10.2023

IAB Polska opublikowała raport na temat jakości w reklamie cyfrowej, w którym omówiono m.in. walkę z oszustwami reklamowymi.

IAB Polska opublikowała pierwszy raport na temat jakości w reklamie cyfrowej, skupiając się na kluczowych obszarach takich jak bezpieczeństwo marki, transparentność zakupu reklam w systemie programmatic, walkę z oszustwami reklamowymi oraz widoczność reklam.

Bezpieczeństwo marki w reklamie cyfrowej

W kontekście jakości w reklamie cyfrowej badanie podkreśla wagę bezpieczeństwa marki (Brand Safety) w kampaniach reklamowych. 

Dla 93% respondentów Brand Safety jest istotnym elementem podczas realizacji kampanii. Co więcej, aż 74% uczestników badania często, bardzo często lub zawsze korzysta z narzędzi związanych z bezpieczeństwem marki. Znaczące jest także to, że 64% dostawców, agencji i wydawców aktywnie proponuje swoim klientom dodawanie filtrów Brand Safety. Wśród najczęściej stosowanych filtrów dominują “black list” oraz wykluczenie kategorii tematycznych – oba te rozwiązania cieszą się zaufaniem 77% badanych. 

Oszustwa reklamowe

Aż 83% badanych jest przekonanych, że ruch generowany przez boty może istotnie wpływać na efekty realizowanych kampanii reklamowych. Jednak tylko 14% respondentów uważa, że platformy do zakupu programatycznego (DSP) skutecznie zabezpieczają przed emisją odsłon reklamowych na stronach generowanych przez boty. 

Widoczność reklam

W kwestii widoczności reklam (Viewability), interesujące jest, że prawie dwie trzecie badanych uważa wysoki poziom widoczności (powyżej 70%) za satysfakcjonujący. Niemniej jednak, dla niektórych kampanii, zwłaszcza tych o charakterze performance, wysoki poziom widoczności może nie być kluczowy – najważniejszy jest osiągnięty efekt, nawet jeśli wiąże się z niższą widocznością reklam. 

Podsumowanie 

Transparentność podmiotów działających na rynku reklamy cyfrowej została uznana przez badanych za niezwykle ważny element. Aż 95% agencji i reklamodawców uważa transparentność za kluczowy czynnik w branży, z czego dla 52% jest ona wręcz zdecydowanie ważna. Skuteczna komunikacja marek wymaga nie tylko kreatywnego podejścia, ale także dbałości o bezpieczeństwo, widoczność oraz przejrzystość współpracy. 

Program QUALID

Program QUALID, działający od ponad trzech lat, jest inicjatywą mającą na celu podniesienie standardów w reklamie cyfrowej. W jego ramach przeszkolono już ponad 1500 osób, a raport ma na celu ocenę jego efektywności i wpływu na świadomość rynkową.

Program skupia się na czterech kluczowych dla zapewnienia jakości reklamy obszarach:

  • Brand Safety – zwiększenie ochrony wizerunku i bezpieczeństwa marki,
  • Anti-Fraud – ograniczenie oszustw związanych z reklamami oraz wypracowanie rynkowych standardów w zakresie raportowania podejrzanego ruchu,
  • Programmatic – zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności zautomatyzowanego systemu zakupu reklam internetowych,
  • Viewability – wzrost znaczenia wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych.

Audience Media Group dba o najwyższą jakość zakupionych powierzchni. Jako członek IAB Polska bierze udział w programie QUALID i posiada certyfikaty: QUALID Brand Safety, QUALID Viewability, QUALID Anti-Fraud, QUALID Programmatic oraz Złoty stempel QUALID Certified.

Cały raport IAB Polska „Jakość w reklamie cyfrowej” można pobrać pod tym linkiem.

—————————————————————————————————-

Przeczytaj również artykuły Agaty Florczak na temat bezpieczeństwa marki.

„Czy Twoja marka jest bezpieczna, czyli Brand Safety w reklamie online” (str. 42)

Brand safety, reklama wideo czy sztuczna inteligencja – czeka nas ciekawy i pełen wyzwań rok 2023.

Wybierz usługę, która Cię interesuje i napisz do nas!

    reklama wideo onlinereklama audio onlinekampania displayperformance marketinge-mail marketingInne