Skip to content

Audience Media Group / Blog / (BLOG) “Digital 2023 Global Overview Report”: Gwałtowny wzrost popularność reklamy cyfrowej

(BLOG) “Digital 2023 Global Overview Report”: Gwałtowny wzrost popularność reklamy cyfrowej

28.03.2023

Jakie dane o globalnym rynku reklamy cyfrowej przynosi „Digital 2023 Global Overview Report”, jeden z najbardziej oczekiwanych raportów z branży marketingowej?

Coroczny publikacja “Digital 2023 Global Overview Report”, opracowana przez Datareportal we współpracy z Meltwater i We Are Social, to zbiór wszystkich najnowszych danych oraz spostrzeżeń niezbędnych do zrozumienia najnowszych trendów na rynku digital. Jakie dane przynosi o globalnym i polskim rynku reklamy cyfrowej ten jeden z najbardziej oczekiwanych każdego roku raportów z branży marketingowej?

Dane Statista pokazują, że udział digital w całkowitych globalnych wydatkach na reklamę wzrósł o względne 27,7 proc. od 2019 r., z 57,4 proc. w 2019 r. do 73,3 proc. w 2022 r.


Jednak w wartościach bezwzględnych przychody z reklam cyfrowych wzrosły o 78 proc. w ciągu ostatnich trzech lat, z sumy sprzed pandemii wynoszącej prawie 375 mld dolarów w 2019 r. do ponad 667 mld dolarów w 2022 r.

Jak widać na poniższym wykresie, największy skok nastąpił w 2021 r., a globalne przychody z reklam cyfrowych wzrosły o jedną trzecią w porównaniu z wydatkami w 2020 r. Innymi słowy, COVID-19 znacząco zmienił globalne inwestycje reklamowe i wydaje się, że przejście na technologię cyfrową przetrwało.

Wydatki na reklamę cyfrową różnią się oczywiście znacznie w zależności od kraju. Analiza danych Statisty sugeruje, że firmy w 2022 roku wydały łącznie prawie 880 dolarów rocznie na użytkownika internetu, aby dotrzeć do odbiorców online w Stanach Zjednoczonych. Na drugim końcu rankingu marki zainwestowały w zeszłym roku tylko 5,26 dolarów rocznie na użytkownika internetu, aby dotrzeć do odbiorców online w Indiach. Liczba ta spadła do zaledwie 1,43 dolara na użytkownika w Ghanie.

W świecie reklamy cyfrowej największymi beneficjentami przejścia na technologię cyfrową wydają się być media społecznościowe. Analiza Statisty wskazuje, że udział mediów społecznościowych w globalnych wydatkach na reklamę cyfrową wzrósł z około jednej czwartej całości w 2019 r. do ponad jednej trzeciej w 2022 r.

Cały raport dostępny jest w linku: Digital 2023 Global Overview Report.

Choose the service that interests you and write to us!

    online video advertisingonline audio advertisingdisplay campaignperformance marketinge-mail marketingother